Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Απογραφή για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στη διάρθρωση των γεωργικών και εκμεταλλεύσεων

gidia vristianamacheras
 
Εγινε η κατανομή με τις δημοτικές Ενότητες των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σε ζώνες ευθύνης στον Επόπτη και τους Βοηθούς Επόπτη της Έρευνας διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων (2013).  Το πλήρες κείμενο ΕΔΩ 
Μια έρευνα που έχει πανελλαδικό χαρακτήρα και διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ).
Η απογραφή θα διενεργηθεί σε όλους τους Δήμους και τις κοινότητες των νομών όλης της χώρας και σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την απασχόληση του πληθυσμού σε αυτές. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό και την άσκηση της Αγροτικής Πολιτικής του Κράτους και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ε.Ε. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία αυτά καλύπτουν και άλλες εθνικές ανάγκες κατάρτισης προγραμμάτων ανάπτυξης του γεωργικού τομέα, καθώς και διάφορες διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου