Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Νέες θέσεις εργασίας στο Αγρίνιο

 
  
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

    Προκήρυξη για πρόσληψη ( 7 ) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος
 Υποβολή Δικαιολογητικών στο Δημαρχιακό Μέγαρο, 1ος όροφος, Γραφεία 3, 4 και 8 ή ταχυδρομικά με συστημμένη επιστολή στην διεύθυνση: Δήμος Αγρινίου, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Χαριλάου Τρικούπη 10, 30100 Αγρίνιο.

    Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων
    Από Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013 έως και Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 (Επειδή η 26-10-2013 είναι ημέρα Σάββατο και η Δευτέρα 28-10-2013 είναι επίσημη αργία).
   Την προκήρυξη, την αίτηση και τα παραρτήματα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από :
   1. ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Δημαρχιακό Μέγαρο, 1ος όροφος , Γραφεία 3, 4 ,8
    2. Τα Κ.Ε.Π. Δήμου Αγρινίου
    Νικηφ. Μανδηλαρά 3 – Πεζόδρομος Εφορίας
    Γεωργίου Καραπαπά 7
   ΚΕΠ Δημοτικών Ενοτήτων
   3. ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  4. Ιστοσελίδα Δήμου Αγρινίου www.AGRINIO.GR  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου