Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Πληρωμές για το Δρόμο Κουβαρά-Αστακός και Φυτείες-Κατούνα-ΜύτικαςΤην υπ’ αριθμ πρωτ. 2222/05-05-2013 Απόφαση 2ης Τροποποίησης της Πράξης:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΦΥΤΕΙΕΣ - ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ - ΚΑΤΟΥΝΑ – ΜΥΤΙΚΑΣ (Α' ΦΑΣΗ) (κωδ. ΟΠΣ 216611), του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Ειδοποιούμε...

1. Τα πρόσωπα που αξιώνουν εμπράγματα δικαιώματα στα εν λόγω υπό απαλλοτρίωση ακίνητα, ότι η αποζημίωση έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  Μεσολογγίου, με την έκδοση του Γραμματίου Σύστασης Παρακαταθήκης  αριθμ. Νο 79857/09-12-2015, συνολικού ποσού: 826.371,65€...
Η αποζημίωση αυτή έχει κατατεθεί υπέρ των φερόμενων ως ιδιοκτητών στον Κτηματολογικό Πίνακα σε συνδυασμό με τις δικαστικές αποφάσεις και θα καταβληθεί  στους δικαιούχους οι οποίοι θα αναγνωρισθούν σύμφωνα με το Νόμο και

2. Τους δικηγόρους που παραστάθηκαν υπέρ των προσώπων που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαιώματα στα εν λόγω υπό απαλλοτρίωση ακίνητα, ότι η δικαστική δαπάνη , η αμοιβή και τα δικαστικά τους έξοδά, τους έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Μεσολογγίου, με την έκδοση του:

α)Γραμματίου Σύστασης Παρακαταθήκης αριθμ. Νο 79858/09-12-2015, συνολικού  ποσού: 6.596,29€ ,για τους δικηγόρους που ανήκουν στο δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου
β) Γραμματίου Σύστασης Παρακαταθήκης αρίθμ. Νο 79859/09-12-2015, συνολικού ποσού: 2.126,51€ ,για τους δικηγόρους που ανήκουν στο δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου.
γ) Γραμματίου Σύστασης Παρακαταθήκης αριθμ. Νο 79860/09-12-2015, συνολικού ποσού : 709,06€ , για τους δικηγόρους που ανήκουν στο δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας.

 Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Απόστολος Κατσιφάρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου